2017-07-24

MỘT TÌNH YÊU

Em đã sống trọn vẹn cho một tình yêu
Để cuộc đời trở nên điêu tàn
Mọi thứ trở nên nát tan
Mặc tất cả mọi người can ngăn
Em và anh đã cố gắng vượt qua khó khăn

Nhưng anh đã rời bỏ em
Sao anh không đi tìm em
Sao anh luôn là người rời bỏ
Có khi nào em nên lặng lẽ bước đi
Vì tình chúng ta chỉ là bi kịch
Ước gì cả thế giới ủng hộ chúng ta
Ước gì gia đình hai họ đều ủng hộ
Ước gì bố mẹ hai bên đều đồng ý
Ước gì chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau
                                             TÁC GIẢ PHẠM THỊ HỢI

No comments:

Post a Comment