2017-07-16

Thêm một

Lại thêm một ngày em sống trong nỗi nhớ
Thêm một ngày em sống trong khát khao và hi vọng
Thêm một ngày em đi tìm kiếm anh trong vô vọng mỏi mòn
Anh ở đâu trên thế giới này?
         Sao anh không đến tìm em

          Ký ức xưa nhạt nhòa theo năm tháng
          Chẳng ai còn nhớ đến chuyện của chúng ta
         Vẫn không ai ủng hộ chúng ta cả
Sao em lại mất anh giữa dòng đời nghiệt ngã
Chỉ ước gặp anh cho thỏa lỗi nhớ ở trong lòng
Em phải đi tìm anh nơi cùng trời cuối đất
Vì anh là tâm hồn và nhân cách của chính em.
                               Tác giả: Phạm Thị Hợi