2017-08-14

Cố gắng

Tình yêu là bát bún riêu
Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
Ai cũng ước một cuộc tình thật đẹp
Sao ta cứ ôm ấp mãi một mối tình sầu

Sao ta khoobg thể sống thật với đáy lòng mình
Không chấp nhận và yêu thương số phận
Sao ta cứ sống mãi trong sự ươn hèn
Cứ mong chờ vào sự giúp đỡ cuả ai đóAi cũng thông minh tài giỏi
Sao chỉ có ta vẫn ngốc nghếch yếu hèn
Sao ta không biết lo cho cuộc đời của chính mình
Mà cố gắng lo cho cuộc đời của người khác

Người ta bảo như thế là vô duyên
Và sự thật là ta đã rất vô duyên
Không tiền bạc, gia đình hay người thân thích
Ta có gì, còn gì trên thế giới này

Than vãn thì được gì
Thôi ta đành cố gắng
Cố chiến đấu với đời
Cóp nhặt từng hạnh phúc nhỏ gom thành hạnh phúc lớn hơn
                                                    Tác giả Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment